مصطفی

اینجا برای من مثل یک آزمایشگاه مجازی هست که جرقه های فکریمو ثبت می کنم و سعی می کنم با آزمون و خطا توسعشون بدم. اونم به صورت آزاد و متن باز!

نشانی صفحه شخصی

pizh.ir/مصطفی

فهرست جرقه هاشب ۰۵ آذر

۲۰:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

تکمیل و بهبود اطلاعات و ظاهر صفحه کاربر مصطفی در

شب ۰۵ آذر

۲۰:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

بهبود نمایش و ظاهر صفحه آغازبرگ و جست و جو


ظهر ۰۵ آذر

۱۴:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

نسخه آزمایشی ۰۰/۱۳

صفحه آغاز:
- حذف تمام قسمت های قبل
- اضافه کردن یک قاب برای جست و جو
- طراحی یک نماد برای کلید جست و جو
صفحه جرقه:
- اضافه کردن سایه به عکس جرقه در هنگام پوشیدن با موشواره
- اضافه کردن تاریخ و کاربر سازنده به گوشه بالا سمت چپ قاب جرقه

صفحه کاربر:
- بهینه سازی قاب کاربر با شمایل جدید
- حذف کلید کاربر از سمت چپ قاب
بیا تا گل بر افشانیم
­
و دیگر هیچ