پنگوئنی که پرواز می کند

از گوارایی های لینوکس

فهرست پنگوئن های پروازی!


میخوای یه دونه تخم پنگوئن داشته باشی؟ آماده پرواز نیستی؟

شیرجه در عمق - آزمایشی ( سیستم عامل دیپین ۲۰ بتا )


سال نو میلادی و بیست بیست و دیپین بیست و...شیرجه در عمق - سامانه متحد ( دیپ این نسخه ۲۰ )


سال نو میلادی و بیست بیست و دیپین بیست و...روش پرورش پنگوئنی که پرواز می کند ( گام نخست - دریافت تخم از پنگوئن مادر )


به بهانه معرفی نسخه جدید سامانه کنشگر اِلِمِنتری میریم که...موجودی جدید با استخوان های پنگوئن ( سیستم عامل هارمونی )


سیستم عامل متن باز هواوی و ویژگی های جالبی که...هفت پرِ پروازِ پنگوئن ( پَرِ یکُم - سامانه کُنشگر )


سفری به دنیای لینوکس برای ماجراجویی همراه با پنگوئنی که پرواز می کند...پنگوئنی که پرواز می‌کند ( از گوارایی های لینوکس )


برای تجربه لذت آزادی باید انتخاب کرد و این گام اول من و شما است حالا...