۱۴۰۰/۰۰/۰۰

صبح ساعت ۰۰ - هفت شنبه - هفته اول ماه

گچپژ

فارسی را پاس بداریم


نوشت افزار و کالای فرهنگی فارسی و متن باز

نشانی تارنما: gach.pizh.ir

شب ۲۸ آذر

۱۷:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۸

ایجاد صفحه جدید گچپژ در پیژشب ۲۸ آذر

۱۷:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۸

تارنمای گچپژ نسخه آزمایشی ۰۰/۰۳ صفحه آغاز: - بزرگ کردن نماد اصلی در وسط صفحه - اضافه کردن نوشته توضیحی به ابتدای قاب - حذف سبک قدیمی کلید متن باز + اضافه کردن کلید متن باز در پیژ صفحه مصطفی: - ایجاد یک صفحه ساده برای هدایت از نوشته ها به آن صفحه ورق بازی بومی: - قرار دادن کلید همراه با عنوان و خلاصه برای هر نگارش صفحه نگارش: - حذف پیوند های اضافی قدیمی - اصلاح پیوند صفحه مصطفی - اضافه کردن کلید برگشت - اصلاح نمایش متن ها در حالت گوشی - اصلاح شفاف بودن رنگ پس زمینه - اصلاح نمایش عکس و وسط چین کردن همراه با پیوند برای مشاهده تصویر اصلی

نگارش بعدی رو منتشر کنم ( بلوغ )
ویرایش تاریخ جرقه